i jak można do nich dołączyć?

Czym są grupy wsparcia?

0
Aktywnych Grup Wsparcia oraz Samopomocowych

Grupy wsparcia

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, funkcjonująca również w rzeczywistości wirtualnej, w której członkowie świadczą sobie różnego rodzaju pomoc, informacje, zazwyczaj nieprofesjonalnie. Członkowie grupy zrzeszają się zazwyczaj ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub społecznie cechę (np. własna choroba psychiczna lub choroba występującą w najbliższej rodzinie, problem z uzależnieniem).

Grupy mogą mieć charakter otwarty, jak i zamknięty. Pomoc może przyjmować formę dostarczania pożytecznych informacji, relacjonowania własnych doświadczeń związanych z danym problemem, słuchania i akceptacji doświadczeń innych, empatycznego zrozumienia i nawiązania kontaktów społecznych z osobami o podobnych trudnościach. 

– „Bezpieczny Brzeg” (ul. Kcyńska 2, plebania) w środy o 18.00; w ostatnią środę miesiąca miting otwarty,
– „Początek” (ul. Traugutta 9, Klub Abstynenta) w piątki o godz. 17.30, w ostatni piątek miting otwarty,
– „Witomino” (ul. Konwaliowa 13, kościół) w czwartki o godz. 18.00.
Telefon zaufania: 517 836 076.

Fundacja Adaptacja (ul. Chylońska 217) zaprasza w każdy 1. i 3. poniedziałek miesiąca o godz. 18.30.  Informacje pod nr. tel. 570 045 955.
Wstęp wolny.

zapraszają w środy o godz. 16.00 na spotkania w Klubie 123 (ul. Warszawska 42) cierpiących z powodu depresji, mających niskie poczucie wartości, postrzegających swoje życie jako problem nie do rozwiązania. Można tam skorzystać z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów.

zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne.
Konsultacje skierowane są do osób, które zmagają się z depresją lub podejrzewają u siebie tę chorobę.
Zapisy tel. 58 585 80 99 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00).
Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na stronie www.centrumdepresji.pl w zakładce „bezpłatna oferta. ”
Placówka zaprasza również na cykl bezpłatnych superwizji grupowych dla specjalistów pracujących w instytucjach publicznych. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia: kontakt@centrumdepresji.pl.

wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania Jedzenioholików odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Klub Abstynenta Krokus (ul. Traugutta 9), w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty.

united-nations-covid-19-response-IKyhoO8giSA-unsplash

Grupy Samopomocowe

Grupy samopomocowe są dobrowolnymi najczęściej luźnymi zgromadzeniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich. Celem ich pracy jest zmiana własnych osobistych warunków życia. 

Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). 

Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania obywatelskiego. Grup samopomocowych nie prowadzą osoby udzielające na co dzień profesjonalnej pomocy. Czasem zdarza się jednak, że na spotkanie grupy zapraszani są eksperci w danej dziedzinie.”

„Myślę, że osoby z doświadczeniem choroby psychicznej zaczęły tworzyć grupy samopomocowe, ponieważ w ten sposób mogą wspierać się nawzajem”
Księga Dobrych Praktyk

Oferta skierowana do pełnoletnich mieszkańców Gdyni. Spotkania odbywają się w czwartki w godz. 16.30-18.00 w Gdyńskim Centrum Samopomocy Klub 1,2,3.
By być częścią grupy, wystarczy zadzwonić i zgłosić chęć uczestnictwa. Kontakt: Natasza Ligocka-Świerk, tel. 780 061 289 (od poniedzałku do czwartku w godz. 16.00-18.00).