Centrum Samopomocy #WGDYNI

Co to jest samopomoc?

Na czym polega samopomoc?

to nacisk na wyzwalanie uśpionych sił wewnętrznych oraz na ten szczególny rodzaj zrozumienia, który płynie z bezpośredniej styczności z problemem czy potrzebą. Podstawowym elementem tego podejścia jest nacisk na samostanowienie, poleganie na samym sobie, twórczość własną i upełnomocnienie, czyli konieczność korzystania z własnych zasobów. (F.Riessman, D.Carroll 1995)

Istnieje samopomoc indywidualna oraz samopomoc nie-indywidualna. Najważniejsze w tym wszystkim nie jest koniecznie pomoc wzajemna ale zasoby wewnętrze i mocne strony jednostki samopomocowej (pojedyńczego człowieka, grupy czy  społeczności) (F.Riessman, D.Carroll 1995)

Nowa Definicja Samopomocy

Polityka i praktyka

Kryzys Psychiczny

Odzyskiwanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna.

W obszarze samopomocy