Minął rok...

Centrum Samopomocy w Gdyni

Szybko zleciało...

W styczniu 2020 r. powstało Centrum Samopomocy w Gdyni, pokazując, że działania samopomocowe wsparcie stanowią nową ważną siłę w umacnianiu osób doświadczających kryzysów psychicznych. Ze względu na Covid -19 nasze działania stacjonarne zostały mocno ograniczone. Od ubiegłego roku  realizujemy zajęcia w klubach w formie online. A wtym roku uruchomiliśmy naszą stronę internetową w celu upowszechnia idei samopomocy. Z nadzieją spoglądamy na wiosnę 2021 i perspektywę spotkań w klubach, ogrodach, wycieczkach, warsztatach, rozmowach.