Spotkanie z Żywą Książką

Centrum Samopomocy w Gdyni zaprasza osoby doświadczające kryzysów psychicznych na cykl spotkań przygotowujących do podzielenia się osobistą historią zdrowienia w ramach wydarzenia „Spotkanie z Żywą Książką”, które odbędzie się w październiku podczas Dni Solidarności. Spotkania mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. Spotkanie z Żywą Książką polega na możliwości wypożyczenia tzw. „żywych książek”, czyli osób z grup postrzeganych stereotypowo, w celu rozmowy z nimi o ich osobistych przeżyciach, doświadczeniach i elementach wpływających na proces zdrowienia.

Continue ReadingSpotkanie z Żywą Książką