Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania, wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369, z późn.zm.), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”  (art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

–  ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki,  itp.),

– kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia),

– modyfikacje bądź niszczenie danych,

– blokowanie dostępu do usług,

– spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),

– ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji  przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.

Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

– Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom. Stosuj ochronę w  czasie rzeczywistym;

– Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki;

– Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów  (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie);

– Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia;

– Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali  społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu SSL;

– Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do  publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony);

– Skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – złośliwe oprogramowanie  nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować;

– Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich  klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich 

weryfikacji;

– Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera antywirusowego;

– Nie odwiedzaj stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia;

– Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego  tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny;

– Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na  stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich;

– Pamiętaj o uruchomieniu firewalla na każdym urządzeniu;

– Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych;

– Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów  zabezpieczania się przed zagrożeniami, to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.


Dodatkowe informacje:

– zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów prowadzony  na witrynie internetowej CSIRT NASK – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym: https://www.cert.pl/ouch/

– poradniki na witrynie internetowej Ministerstwa  Cyfryzacji: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

– publikacje z zakresu cyberbezpieczeństwa: https://www.cert.pl/

– strona internetowa kampanii STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. mającej na celu  zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni: https://stojpomyslpolacz.pl/stp/