You are currently viewing Szkolenia o podejściu do zdrowienia i rehabilitacji (CARe)

Szkolenia o podejściu do zdrowienia i rehabilitacji (CARe)

Szkolenia o podejściu do zdrowienia i rehabilitacji (CARe)

Zapraszam do zapoznania się z propozycją sieci CARe, która organizuje  szkolenia w zakresie kompleksowego podejścia do zdrowienia i rehabilitacji (CARe) osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jest to model oparty na dowodach naukowych, z którego korzystają tysiące specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego w całej Europie, aby wspierać pacjentów i

klientów w procesie zdrowienia. Model oparty na dialogu, doświadczeniu i traumie, oparty na aktualnych badaniach naukowych,  zasadach praw człowieka i włączenia społecznego  

Obecnie sieć CARe opracowuje  nowe moduły szkoleniowe wraz z konsorcjum partnerów. Szkolenia są dedykowane specjalistom w dziedzinie zdrowia psychicznego, ekspertom z doświadczeniem, liderom usług, osobom pracującym w usługach środowiskowych, a także w warunkach szpitalnych (pracownicy socjalni, psychologowie, pracownicy rówieśniczy, pielęgniarki, psychiatrzy,…)

Szkolenia te będą prowadzone w języku angielskim i są otwarte dla uczestników z różnych krajów – bezpłatnie. 

Sieć Care zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników tych szkoleń na podstawie ich motywacji, doświadczenia i chęci dalszego dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 

Łącznie w 2024 i 2025 r. dostępnych będzie 112 miejsc na wyżej opisanych szkoleniach. 

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w jednym lub kilku z naszych modułów szkoleniowych, możesz wyrazić swoje zainteresowanie tutaj:

https://forms.gle/kGj3zvEmwLzPAxyu8

Leave a Reply