Pracownia Latarnik

Pracownia Latarnik jest miejscem edukacji społecznej z zakresu zdrowia psychicznego i działań samopomocowych. Prowadzi warsztaty i staże, skierowane dla osób w kryzysach chorób psychicznych, rozwijające umiejętności dziennikarskie, medialne i projektowe.

Grupa redakcyjna Latarnika tworzy różnego rodzaju treści upubliczniane w internecie – artykuły, podcasty, filmy oraz fotografię, w których dzielą się swoim doświadczeniem chorób psychicznych. Normalizując je, zachęcając do profilaktyki i leczenia.

Odwiedź stronę internetową Latarnika, aby dowiedzieć się więcej i obejrzeć najnowsze publikacje.

Ostatnie wydarzenia w Pracowni Latarnik