Grupy Wsparcia

Spotkania grup wsparcia są dla osób z podobnymi problemami lub zbliżonymi doświadczeniami. Założeniem jest wzajemna pomoc w przezwyciężaniu i radzeniu sobie z problemami oraz wsparcie emocjonalne. Członkowie grupy wymieniają się informacjami, dzielą osobistym doświadczeniem oraz własnymi metodami na poprawę sytuacji oraz zestawiane z punktem widzenia doświadczonego terapeuty. Bycie członkiem grupy daje więc wsparcie i poczucie bycia członkiem wspólnoty.  

Grupa zazwyczaj liczy od kilku do kilkunastu osób i najczęściej jest otwarta, co znaczy, że w każdym momencie można do niej dołączyć. Spotkania odbywają się regularnie, są prowadzone przez psychologa lub psychoterapeutę.

W ofercie Centrum Samopomocy działają aktualnie 2 grupy wsparcia: dla rodzin osób chorujących psychicznie oraz dla osób chorujących 

Grupa wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie jest skierowana do wszystkich tych, którzy doświadczają trudności wobec choroby psychicznej członka rodziny – odczuwają bezradność i przytłoczenie swoją sytuacją, mają problem ze zrozumieniem osoby chorującej psychicznie. 

Udział w spotkaniach grupy daje możliwość pogłębienia wiedzy jak rozmawiać z osobą chorą ale też innymi członkami rodziny o chorobie. Uczestnicy spotkań zdobędą wiedzę jak mogą wspierać bliską osobę, jednocześnie otrzymując wsparcie i wzmocnienie dla samych siebie w tej trudnej sytuacji.

Grupa wsparcia dla rodzin jest także dla wszystkich tych, którzy potrzebują fachowej wiedzy na temat danej choroby, jej objawów, przebiegu i leczenia oraz dla tych osób, które nie wiedzą, co można zrobić w sytuacji, kiedy chory wymaga leczenia, ale nie chce się go podjąć. 

Uczestnictwo w spotkaniach grupy daje szansę na nawiązanie lepszego kontaktu z chorym i zaopiekowanie się sobą samym.

Najbliższe spotkanie:

14 grudnia 2023
16:00 – 17:30
Warszawska 42, Gdyni

Terminy spotkań

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartki w godzinach 16:00-17:30, w Klubie 123, przy ul. Warszawskiej 42.

28 września

19 października

16 listopada

14 grudnia

Kontakt i zapisy:

Koordynatorka Grup Wsparcia
Izabela Karolewska

797 993 618
i.karolewska@cs-gdynia.pl