Forum Samopomocy

Trójmiejskie Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

IV Forum Samopomocy

Na IV Pomorskim Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego w Muzeum Emigracji wyruszyliśmy w podróż razem z historiami osób zaangażowanych w drogę zdrowienia. Forum poprowadził profesor Hubert Kaszyński, który wraz z publicznością stworzył niesamowicie intymną atmosferę, która sprawiła, że każdy uczestnik poczuł się bezpiecznie i mógł podzielić się swoimi przemyśleniami. 

Spotykamy się by dyskutować, inspirować i wzmacniać się w naszej aktywności oraz dzielić dobrymi praktykami. Naszym celem jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych na Pomorzu i w Polsce oraz stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy osobami, grupami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji, którzy wywierają wpływ na rozwój ruchu samopomocowego osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Izabela Karolewska

Psycholożka
Koordynatorka Klubu Samopomocowego 1,2,3

Specjalista może być doświadczony ale ta niewidoczna nic porozumienia, niewidzialna wspólna emocji w grupach samopomocowych jest bardzo ważna

prof. Hubert Kaszyński

Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Praca Socjalna

Trzeba wyjść z szuflady, opublikować i upublicznić swoje odczucia, podzielić się tym

Joanna Rogalska

Asystentka Zdrowienia

Powiedzenie co cię nie zabije co cię wzmocni nie jest dla osób wrażliwych. Prowadzi to właśnie do kryzysów.

Zapis transmisji na żywo wydarzenia

Historia Jana

w ramach projektu: „Samopomoc – jako narzędzie do włączenia i integracji społecznej” 

rozmawiał: Piotr Harhaj

realizacja filmowa: Gabriela Kucz

Księga Dobrych Praktyk

Spotkania w ramach Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, które odbywają się corocznie w Gdyni zaowocowały księgą dobrych praktyk w obszarze działań samopomocowych, w tym edukacyjnych. Publikacja pokazując część z nich, ma zachęcać do podejmowania działań w swoich środowiskach, które w znacznej mierze potrzebują oddolnego zaangażowania osób, a w drugiej kolejności zabiegów organizacyjnych i finansowych.