Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w webinarach zapowiadającym III Kongres Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 7-go czerwca.

“Od pomocy do samopomocy”

O doświadczeniu depresji, chorobie, zdrowieniu, pracy socjalnej i zaangażowaniu w prowadzenie grupy samopomocowej opowiadała będzie Natasza Ligocka – Świerk – przede wszystkim żona, mama, miłośniczka czworonogów. Pedagog, psychotraumatolog w trakcie szkolenia, specjalista pracy socjalnej. Od 20 lat związana pomocą społeczną. Od 2020 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. W Centrum Samopomocy w Gdyni prowadzi grupę samopomocową dla osób doświadczających depresji i zaburzeń depresyjno- lękowych.

Rozmawiał będzie Piotr Harhaj – pedagog, pracownik socjalny, animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

“Pracownik socjalny – sojusznikiem zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”

O wyzwaniach pracy socjalnej, współpracy w działaniu opowiadał będzie dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ – socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu a od 2019 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.

Rozmawiał będzie Piotr Harhaj – pedagog, pracownik socjalny, animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

“Spotkanie dwóch perspektyw: psychiatrycznej i socjologicznej czyli kto i co decyduje o zdrowiu i chorobie?”

Roman Ludkiewicz specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor PTP, terapeuta i trener psychodramy. Od wielu lat pracujący z osobami chorującymi na schizofrenię i ich rodzinami, m.in. w stowarzyszeniu „Przyjazna dłoń”.
 
Marcin Żółtowski doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje badania koncentruje wokół socjologii psychiatrii, szaleństwa oraz grup wykluczonych. Zawodowo pracujący z grupami wykluczonymi społecznie, edukator praw człowieka Amnesty International.

Stan zdrowia psychicznego odnosi się do całościowego funkcjonowania człowieka, zarówno wewnętrznych przeżyć i procesów mentalnych, jak relacji wobec społeczeństwa. Zdrowie psychiczne jest także kategorią medyczną, a główną perspektywą na psychiczne funkcjonowanie człowieka jest perspektywa psychiatryczna. Choć obecnie psychiatria coraz częściej odnosi się do pacjenta jako części społeczeństwa, czego przykładem jest III Kongres Zdrowia Psychicznego, to wydaje się, że zdrowie psychiczne nadal pozostaje wpisane w kategorie medyczne. Dlatego też o psychiatrii warto i trzeba rozmawiać. Głównym tematem rozmowy będzie figura pacjenta i jego codzienne funkcjonowanie wewnątrz społeczeństwa Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czym jest choroba psychiczna, co oznacza i jak przebiega proces zdrowienia oraz co najważniejsze, co to znaczy być pacjentem psychiatrycznym.

Centrum Samopomocy w Gdyni
tel. 797 993 618
email: centrum@cs-gdynia.pl